Servis plynových kotlů | Plynoservis | Servis značek | Uvádění do provozu | Revize | Poradenství | Kontakt

Revizní prohlídka obsahuje:

- kontrola funkce odtahu spalin
- kontrola funkce pojistky plamene
- vyčištění kotle a hořáku
- seřízení výkonu (spotřeby)
- přezkoušení ovládacích a jistících prvků
- zkoušku těsnosti plynu
- u kotlů nad 50 kW měření emisí analyzátorem spalin, vystavení protokolu o zkoušce

Revize plynových kotlů doporučujeme provádět v období mimo topnou sezónu. V tomto období je na tuto činnost více času a klidu a je také pro zákazníka cenově zvýhodněna.

Pro dobrou funkci je nutné plynový kotel prohlédnout každých 12 měsíců, a to bez ohledu na skutečnost, že plynový kotel nevykazuje žádnou známku poruchy. Oprava plynového kotle je otázkou několika hodin, ale dostupnost servisního technika či náhradního dílu může opravu prodloužit na několik dní, což přináší v období zimních měsíců problémy s obýváním nevytápěných prostor. Předejít těmto komplikacím můžete snadno. Nepodceňujte význam Roční kontroly a objednejte si návštěvu servisního technika již teď

Informační linka tel.: 545 221 492, 602 565 631

Revize plynových kotlů

Provádíme záruční a pozáruční servis spotřebičů uvedených značek