Servis plynových kotlů | Plynoservis | Servis značek | Uvádění do provozu | Revize | Poradenství | Kontakt

Při instalaci nového plynového kotle je nutné kotel seřídit na potřebný výkon, odzkoušet veškeré bezpečnostní prvky, zkontrolovat těsnost všech plynových dílů kotle i těsnost připojení na rozvod plynu, zkontrolovat těsnost okruhu vytápění, případně i těsnost okruhu ohřevu užitkové vody.

Uvádění plynového kotle do provozu

Topná zkouška plynového kotle

Po seřízení a odzkoušení plynového kotle se provádí tzv. topná zkouška plynového kotle, při které kotel při maximálním výkonu ohřívá celý okruh vytápění. Při topné zkoušce plynového kotle se provádí odvzdušnění topného systému a doladění celého systému v součinnosti s plynovým kotlem.

Nejčastější závada plynového kotle

Nejčastější závadou plynového kotle bývá často maličkost, proto zde uvádíme přehled nejběžnějších závad:

-Nefunkční baterie v prostorovém termostatu.
-Zavřený uzávěr přívodu plynu.
-V uzavřeném oběhu ústředního topení je nedostatečné množství vody.
-Nefunkční elektrická zásuvka u plynového kotle.
-Použití rozdvojky v elektrické zásuvce u plynového kotle, která způsobuje otočení ionizace.

Při běžném provozu v topné sezoně se můžete setkat i s dalšími typy závad.
Roční kontrola plynového kotle

Roční kontrola plynového kotle stejně jako ohřívače vody zahrnuje vyčištění zapalovacího hořáku plynových kotlů, vyčištění hlavního hořáku plynových kotlů, kontrolu výměníku tepla plynového kotle, kontrolu zapalovacího zařízení plynového kotle, kontrolu čidla kontroly plamene plynového kotle, kontrolu zapalovací trysky kontrolu vodní armatury, kontrolu plynové armatury, kontrolu těsnosti plynových spojů, odstranění případných závad plynových kotlů a seřízení plynových kotlů.

Záruční servis plynových kotlů

U nových plynových kotlů, které jsou v záruce, je jednou z podmínek pro případné uznání záruky i pravidelný roční servis – Roční kontrola - prováděná plynoservisem a smluvní servisní firmou výrobce. Tato pravidelná servisní prohlídka plynového kotle by měla být provedena nejdéle 12 měsíců od uvedení plynového kotle do provozu, případně od provedení předchozí servisní prohlídky mimo topnou sezonu - t. j. od dubna do srpna. To by mělo platit i u plynových kotlů, které byly do provozu uvedeny během topné sezóny. A to hlavně pro velké časové vytížení servisních techniků, zejména těsně před zahájením topné sezóny z důvodu provádění oprav a uvádění nových plynových kotlů do provozu.

Pro bezchybnou funkci je nutné plynový kotel prohlédnout každých 12 měsíců, a to bez ohledu na skutečnost, že plynový kotel nevykazuje žádnou známku poruchy. Oprava plynového kotle je otázkou několika hodin, ale dostupnost servisního technika či náhradního dílu může opravu prodloužit na několik dní, což přináší v období zimních měsíců problémy s obýváním nevytápěných prostor. Předejít těmto komplikacím můžete snadno. Nepodceňujte význam Roční kontroly a objednejte si návštěvu servisního technika již teď.

revize